Φυσιοθεραπεία

Φυσιοθεραπεία / Φυσικοθεραπεία

Οι δύο τομείς με τους οποίους ασχολείται η φυσιοθεραπεία είναι η πρόληψη (διατήρηση της υγείας) και η αποκατάσταση (επαναφορά της υγείας).

Μορφές θεραπείας

 • Θεραπευτική άσκηση/κινησιοθεραπεία
 • Manual therapy
 • Ιατρικό μασάζ
 • Θερμοθεραπεία
 • Ηλεκτροθεραπεία
 • Θεραπεία με υπέρηχους (ultrasound)

Σκοποί-στόχοι της φυσιοθεραπείας

 • Αντιμετώπιση αιτιών φυσικών προβλημάτων
 • Βελτίωση των συμπτωμάτων, έλεγχος των συμπτωμάτων και παρακολούθηση
 • Επανεκπαίδευση των μυών που έχουν αστάθεια(ενδυνάμωση, συντονισμός, σθένος)
 • Επαναφορά και διατήρηση της φυσιολογικής κίνησης
 • Αποφυγή επιπλοκών στο σύστημα κίνησης του σώματος

Αυτοί οι στόχοι τέθηκαν για να μπορούν οι ασθενείς να επανακτήσουν/διατηρήσουν την καλύτερη δυνατή κίνηση χωρίς πόνο και να ενισχύσουν με την ανεξαρτησία των κινήσεων την ποιότητα ζωής τους.

Για μια επιτυχή θεραπεία είναι σημαντικό οι ασθενείς να επαναλαμβάνουν τακτικά τις ασκήσεις τους και στο δικό τους χώρο,ακόμη και μετά την ολοκλήρωση της σειράς των θεραπειών!