Πληροφορίες επισκεπτών

Πληροφορίες επισκεπτών

Η φυσιοθεραπεία γίνεται κατόπιν παραπομπής από το γιατρό σας. Παρακαλούμε όπως στην πρώτη συνάντηση φέρνετε μαζί σας απαραίτητα ένα αντίγραφο της παραπομπής.
Πρόσθετα παρακαλούμε να έχετε μαζί σας

  • Ακτίνες Χ (x-rays), MRI (Magnetic-Resonance-Imaging) και τη διάγνωση του γιατρού
  • Άνετα ρούχα

Πρώτη συνάντηση

Η πρώτη συνάντηση περιλαμβάνει μία λεπτομερή συζήτηση σχετικά με το ιατρικό ιστορικό σας, μία εκτίμηση της στάσης του σώματος, το εύρος των κινήσεων, τη δύναμη, τις νευρολογικές εξετάσεις και την εκτίμηση του πόνου.
Οι στόχοι της θεραπευτικής αγωγής που θα ακολουθηθεί και το πλάνο της φυσιοθεραπείας θα τεθούν μετά από τη συζήτηση με τον ασθενή.

Διάρκεια θεραπείας

  • 45 λεπτά

Αν δεν θα μπορέσετε να παρευρεθείτε στην προκαθορισμένη συνάντηση, παρακαλώ ενημερώστε μας έγκαιρα.

Επισκέπτες με ιδιωτική ασφάλιση

Μπορείτε να υποβάλετε αίτηση στην ασφαλιστική σας εταιρία, εφόσον σας καλύπτει η ιδιωτική σας ασφάλιση, για επιστροφή του κόστους της θεραπείας. Είμαι μέλος του Συλλόγου Φυσιοθεραπευτών Κύπρου και ο αριθμός εγγραφής μου είναι ο 502.